För utställare

Arbetsmarknaden är under konstant förändring. Vi vet vilka behov vi har idag, men det är svårt att veta i vilken riktning det förändras. Risken finns att du som arbetsgivare kommer till den punkt där du har problem att hitta den kompetens du söker. Genom att delta i AOUM minskar du riskerna för detta.  Vi erbjuder er verksamhet att ställa ut på mässan för att ge er möjlighet att möta och rekrytera såväl dagens som morgondagens arbetskraft samt visa upp och marknadsföra er verksamhet.
AOUM vänder sig till dig som vill/behöver rekrytera och inspirera till jobb och/eller studier. För arbetsgivare är det inte alltid lätt att hitta arbetskraft med adekvat utbildning och kompetens och som arbetssökande kan det vara svårt att veta vad företa­gare efterfrågar. Resultatet blir en missmatchning. AOUM fungerar som ett forum för ett utbyte mellan alla parter.
 
Hösten 2017 genomförde Sandvikens kommun en arbets- och utbild­ningsmässa vilken blev mycket uppskattad. Denna gång vill vi ta mässan till nya höjder och har därmed satsat större och bredare. Mässan ska kännas genomgående modern och innovativ. Den primära målgruppen som mässan vänder sig till är unga (19-29 år), arbetslösa, utrikes födda och gymnasieelever. Den sekundära målgruppen är alla andra - oavsett om man önskar sadla om eller är nyfiken på ett nytt arbete är man väl­kommen att besöka mässan.

GDPR

Under mässdagen kommer det att filmas och en drönare användas såväl i som utanför arenan. Vid eventuella frågor går det bra att kontakta oss.

3 goda anledningar till varför du ska ställa ut:

  • Finna morgondagens arbetskraft
  • Inspirera och träffa de som är på jakt efter en förändring – din medverkan kan göra att enskilda besökare finner sitt drömyrke
  • Hålla marknadsförings-kostnaderna nere och visa upp ert varumärke för hundratals besökare

Tips för ett lyckat deltagande

Monter

Dra uppmärksamheten till din monter genom att satsa på monterns utseende. Det är inte lätt att höras i ett folk­vimmel - satsa på att synas istället!

Trycksaker

Hinner ni inte prata med alla besökare? Satsa på att ta med trycksaker (och godis och företagspennor) för att skapa mervärde.

Aktiviteter i montern

En aktivitet behöver inte vara kostsam eller tidskrävande för att vara kul - det kan räcka med en tävling eller demonst­ration av en produkt. Endast fantasin sätter gränser!

Bemanning

Se till att montern är beman­nad hela tiden. Schemalägg dagen så att all personal hin­ner med fika och vätskepau­ser mellan besökarna.